Ministarstvo gospodarstva zaprimilo prvi e-račun

Dana 03. lipnja 2015. godine, Ministarstvo gospodarstva je postalo prvo tijelo državne uprave, koje je zaprimilo račun kreiran i izdan u elektroničkom obliku (eRačun). eRačun predstavlja najrašireniju elektronička ispravu u… read more →