Sažetak zapisnika s 2. sjednice Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju

U prilogu se nalazi Sažetak zapisnika s 2. sjednice Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju: dokument Dnevni red: Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske –  koju su predstavile kolege iz Uprave za… read more →