Europska komisija objavila je konačne rezultate Studije o europskom tržištu podataka

Smatra se kako će nalazi studije potaknuti na daljnji razvoj Jedinstvenog digitalnog tržišta u EU jer podaci predstavljaju katalizator gospodarskog rasta, inovacija i digitalizacije u svim gospodarskim sektorima, posebno za… read more →