Europska komisija donijela direktivnu o digitalnim sadržajima i uslugama

Vijeće je u 8. lipnja 2017.  usvojilo stajalište (tzv. opći pristup) o  direktivi kojom se utvrđuju nova pravila za ugovore između poduzetnika i potrošača za pružanje digitalnog sadržaja i digitalnih… read more →