Europska komisija objavila je konačne rezultate Studije o europskom tržištu podataka

Smatra se kako će nalazi studije potaknuti na daljnji razvoj Jedinstvenog digitalnog tržišta u EU jer podaci predstavljaju katalizator gospodarskog rasta, inovacija i digitalizacije u svim gospodarskim sektorima, posebno za male i srednje tvrtke i startup tvrtke. Komisija je uspostavila alat za praćenje, kako bi isti mjerio veličinu i trendove EU gospodarstva podataka kao dio istraživanja studije o europskom tržištu podataka, s ciljem mjerenja socioekonomskog utjecaja podataka.

Alat za praćenje pruža prvu procjenu novih tržišta podataka u Europi. Svi pokazatelji prikazani su za razdoblje 2013-2016, kao i prognoze do 2020.

Srednjoročne prognoze istražuju tri alternativna potencijalna scenarija evolucije europskog tržišta podataka i gospodarstva na temelju alternativnih razvojnih putova potaknutih različitim makroekonomskim i okvirnim uvjetima:

  • Osnovni scenarij (računajući na nastavak tekućih trendova rasta i evoluciju postojećih okvirnih uvjeta),
  • Scenarij visokog rasta (gdje tržište podataka ulazi u bržu putanju rasta zahvaljujući povoljnijim okvirnim uvjetima) i
  • izazovni scenarij (gdje podaci rastu sporije nego u osnovnom scenariju).

Ključna područja obuhvaćena indikatorima mjerenim u ovom izvješću su:

  • Radnici (oni koji prikupljaju, pohranjuju, upravljaju i / ili analiziraju, tumače i vizualiziraju podatke) i
  • Poduzeća (koja se bave podacima)  i njihovi prihodi;
  • Poduzeća (koja se bave podacima) s korisnicima podataka i njihova potrošnja za podatkovne tehnologije; Tržište digitalnih proizvoda i usluga (“tržište podataka”); Ekonomija podataka i njezini utjecaji na europsko gospodarstvo; Srednjoročni scenariji predviđanja svih pokazatelja, temeljenih na alternativnim tržišnim putevima.

Istraživanje je proizvelo podatke o pokazateljima za cijelu EU, kao i za pojedine države članice i za cijelo gospodarstvo, ali i za gospodarski sektor. Dodatno, podaci su također dostupni za ključne pokazatelje za SAD, Brazil i Japan. Istraživanje je pokazalo da je 6 milijuna ljudi u Europi radilo na poslovima vezanim uz podatke u 2015. godini i 6,16 milijuna u 2016. godini. Što se tiče srednjoročnog razvoja, procjenjuje se da će u scenariju visokog rasta, broj radnika koji rade na obradi podataka U Europi povećati do 10,43 milijuna, s prosječnom stopom rasta od 14,1% do 2020. godine. Prema alatu za praćenje, 2016. godine došlo je do jaza između ukupne potražnje i ponude radnika podataka od 420.000 nepopunjenih radnih mjesta u EU, što odgovara 6,2% ukupne potražnje kvalificiranih stručnjaka za podatke.

Do 2020. godine predviđa se da će se EU suočiti s nedostatkom znanja koji odgovara 769.000 nepopunjenih radnih mjesta u osnovnom scenariju i koja se posebno koncentriraju u velikim državama članicama (posebice Njemačkoj i Francuskoj). Podatkovna industrija u cjelini obuhvaćala je oko 255.000 tvrtki 2016. godine u EU. Prema predviđanju scenarija visokog rasta, ta se brojka povećava na 359.050 do 2020. godine s godišnjom stopom rasta od 8,9%. Europsko tržište digitalnih proizvoda i usluga (“tržište podataka”) u EU iznosilo je 54,4 milijarde eura u 2015. godini i 59,5 milijardi eura u 2016. godini. Ovaj se pozitivan trend očekuje i tijekom sljedeće četiri godine.

Prema scenariju visokog rasta, vrijednost tržišta podataka Europske unije će do 2020. godine iznositi 106,8 milijardi eura s godišnjom stopom rasta od 15,7% od 2016. godine. Ukupna vrijednost gospodarstva podataka rasla je sa 247 milijardi eura u 2013. godini do gotovo 300 milijardi eura u 2016. godini. Prema procjeni alata za praćenje tržišta podataka, vrijednost gospodarstva podataka u 2016. godini iznosila je gotovo 2% europski BDP-a. Očekuje se da će se do 2020. godine EU ekonomija podataka povećati na 739 milijardi eura, s ukupnim učinkom od 4% na BDP EU, prema visokim scenarijom rasta koji je karakteriziran jačom ulogom pokreta digitalne inovacije i višim ukupnim investicijama u ICT sektor. Europsko praćenje tržišta podataka koristi se za procjenu napretka ključnih podataka vezanih uz podatke Europske komisije, na primjer uz nedavnu inicijativu “Izgradnja europske ekonomije podataka”.

Na ovoj poveznici možete preuzeti Studiju, odnosno odlučiti se samo za neke od njezinih sastavnih dijelova:

http://www.datalandscape.eu/study-reports

 

Informacije obradio HUP. Preneseno u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.