Europska komisija donijela direktivnu o digitalnim sadržajima i uslugama

Vijeće je u 8. lipnja 2017.  usvojilo stajalište (tzv. opći pristup) o  direktivi kojom se utvrđuju nova pravila za ugovore između poduzetnika i potrošača za pružanje digitalnog sadržaja i digitalnih usluga.

Cilj novih pravila je osigurati visoku razinu zaštite i pravnu sigurnost europskim potrošačima, posebice kada se kupuju prekogranične usluge, kao i olakšavanje prodaje tvrtkama, posebice malim i srednjim poduzećima, širom EU.

Budući da se radi o online glazbi i filmovima, aplikacijama i uslugama kao što su Facebook ili YouTube, ta će nova pravila pružiti veću sigurnost potrošačima i dobavljačima pri prekograničnoj  kupnji i prodaji. To je ambiciozan ali osjetljiv i uravnotežen kompromis koji se odnosi na jamstvo Prava za europske potrošače, istodobno omogućujući mogućnost stvaranja novih poslovnih mogućnosti za tvrtke EU kroz promociju inovacija i konkurencije.

Glavni elementi pozicije Vijeća:  

  • Doseg direktive: osobito se odnosi na ugrađeni digitalni sadržaj, ‘over the top’ interpersonalne komunikacijske usluge (OTTs), sklapanje ugovora i obradu osobnih podataka. U tom aspektu, tekst predviđa da potrošači trebaju imati pravo na ugovorne pravne lijekove ne samo prema ugovorima u kojima plaćaju cijenu za digitalni sadržaj ili uslugu, već i u slučajevima kada oni daju samo osobne podatke koje će obraditi dobavljači. Međutim, ako dobavljač isključivo obrađuje osobne podatke radi dostave digitalnog sadržaja ili usluge, ili ako  dobavljač udovoljava zakonskim zahtjevima koje je obvezan ispunjavati, tada se odredbe Direktive neće primjenjivati.
  • Pravni lijek zbog nedostatka ponude i neusklađenosti. U cilju očuvanja interesa potrošača i dobavljača, tekst predviđa da dobavljačima treba omogućiti “drugu priliku” u slučaju nedostatka ponude prije nego što se ugovor može otkazati. Glede neusklađenosti, tekst pruža veću fleksibilnost za provedbu na nacionalnoj razini, postavljajući uvjete za korištenje različitih lijekova, a ne uspostavljajući strogu hijerarhiju između različitih lijekova.
  • Rokovi u slučaju odgovornosti dobavljača. Da bi uzeli u obzir razlike na nacionalnoj razini, kompromisni tekst ne usklađuje u potpunosti rokove ili jamstva, već utvrđuje da odgovornost dobavljača za slučajeve neusklađenosti ne može biti kraća od dvije godine.

Pozadina:

Direktiva se odnosi na poslovne i potrošačke (B2C) ugovore za opskrbu digitalnim sadržajem i pokriva: podatke koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku (npr. glazba, online video itd.), Usluge koje omogućuju stvaranje, obradu ili pohranu podataka (npr. pohrana u oblaku), usluge koje omogućuju dijeljenje podataka (npr. Facebook, YouTube, itd.) i bilo koji trajni medij koji se koristi isključivo kao nositelj digitalnog sadržaja (npr. DVD-a).

Sljedeći koraci:

Pregovori s Europskim parlamentom započet će nakon što  EP usvoji svoje stajalište, najvjerojatnije tijekom jeseni.

Stajalište Vijeća o budućoj Direktivi možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Directive on the supply of digital content and services – document on the general approach

 

Napomena: člana je prenesen iz HUP vijesti, u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.