Europsko vijeće: Jačanje kibernetske sigurnosti EU

Vijeće za opće poslove danas je usvojilo zaključke kojima se poziva na jačanje europske kibernetske sigurnosti i povećanje kibernetske otpornosti  u cijeloj EU, u skladu s zadaćom dobivenom od Europskog vijeća iz listopada 2017. godine.

Zaključci naglašavaju potrebu da sve države članice EU-a osiguraju potrebne resurse i investicije kako bi se osigurala kibernetska  sigurnost.

Pozdravljaju namjeru povećanja napora EU u istraživanju i razvoju kibernetske sigurnosti  uspostavom mreže centara kompetencija za kibernetsku sigurnost diljem Unije.

Vijeće također podupire plan uspostavljanja europskog certifikacijskog okvira za kibernetsku sigurnost, na svjetskoj razini, a radi povećanja povjerenja u digitalna rješenja.

Zaključci naglašavaju važnu vezu između povjerenja u digitalnu Europu i postizanja kibernetske otpornosti diljem EU.

Značajna pozornost posvećuje se snazi ​​kriptografije koja se koristi u proizvodima i uslugama na digitalnom jedinstvenom tržištu.

Ostale mjere koje je naglasilo Vijeće uključuju:

  • osiguravanje potrebnih alata za provođenje zakona za suzbijanje kibernetskog kriminala,
  • razvijanje koordiniranog odgovora na razini EU na velike kibernetske incidente i krize te
  • redovito provođenje paneuropskih vježbi kibernetske sigurnosti.

 

Što se tiče globalnih i diplomatskih aspekata sigurnosti kibernetike, Vijeće priznaje važnost međunarodne suradnje i pozdravlja stvaranje jasnog okvira za korištenje političkih, diplomatskih i ekonomskih sredstava dostupnih EU kao odgovor na zlonamjerne kibernetske aktivnosti.

Kibernetski ​​kriminal i zlonamjerne aktivnosti koje podupiru neke države, jedna su od najvećih globalnih prijetnji europskim društvima i gospodarstvima.

Svake godine EU izgubi oko 400 milijardi eura zbog kibernetskih napada.

To jasno naglašava potrebu da EU iskoristi sve dostupne alati za povećanje stabilnosti i reagiranje na velike kibernetske incidente.

Informacije obradio HUP. Preneseno u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.