Europsko vijeće: Uredba o zabrani geografskog blokiranja na unutarnjem tržištu EU

Vijeće je jučer u formatu veleposlanika država članica EU (29. studenog 2017.) potvrdilo dogovor između estonskog predsjedništva i Europskog parlamenta o zabrani neopravdanoga geografskog blokiranja u okviru unutarnjeg tržišta. 

Geografsko blokiranje diskriminirajuća je praksa koja potrošačima na internetu onemogućuje pristup proizvodima i uslugama iz neke druge države članice te kupnju tih proizvoda i usluga.

Tim dogovorom, za koji je još potrebno konačno donošenje u Vijeću i Parlamentu, uklonit će se prepreke e-trgovini izbjegavanjem diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana potrošača.

Ukidanjem neopravdanog geografskog blokiranja znatno će se povećati izbor dostupan građanima pri kupnji na internetu i znatno će se potaknuti e-trgovina. Potrošači će moći tražiti najbolje ponude na unutarnjem tržištu.

 

Glavne su značajke dogovora sljedeće:

 

Cilj i područje primjene

  • Budućom uredbom spriječit će se diskriminacija potrošačâ i poduzećâ u pogledu uvjeta dostupnosti cijena, prodaje ili plaćanja pri kupnji proizvoda i usluga iz druge zemlje EU-a.
  • Usluge čija je glavna značajka omogućavanje pristupa sadržaju zaštićenom autorskim pravom i njegova uporaba ili prodaja djela zaštićenih autorskim pravom u nematerijalnom obliku, kao što su usluge internetskog prijenosa glazbe, e-knjige, igre na internetu i softver, bit će isključeni iz područja primjene te uredbe. No to će biti podložno preispitivanju Komisije.
  • Ostale usluge, kao što su financijske, audiovizualne, prometne, zdravstvene i socijalne usluge, također će biti isključene, u skladu s Direktivom o uslugama.
  • Novi propisi u skladu su s drugim važećim zakonodavstvom EU-a koje se primjenjuje na prekograničnu prodaju, primjerice propisima o autorskim pravima i pravom Unije u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima.

 

Jednak pristup robi i uslugama

Trgovci u skladu s novim propisima neće moći provoditi diskriminaciju među potrošačima u pogledu općih uvjeta, među ostalima i cijena, u trima slučajevima, odnosno ako trgovac:

  1. prodaje robu koja se isporučuje u državu članicu u koju trgovac nudi isporuku ili u kojoj se roba preuzima na lokaciji dogovorenoj s potrošačem
  2. pruža elektronički isporučene usluge, primjerice usluge u oblaku, usluge skladištenja podataka, hostinginternetskih stranica i pružanje usluga vatrozida
  3. pruža usluge koje potrošač prima u zemlji u kojoj trgovac posluje, primjerice hotelski smještaj, sportske događaje, najam automobila ili ulaznice za glazbene festivale ili zabavne parkove.

Za razliku od cjenovne diskriminacije, diferencijacija cijena neće biti zabranjena te će trgovci tako moći nuditi različite opće uvjete, uključujući i cijene, za određene ciljne skupine potrošača na određenim područjima.

Osim toga, trgovci neće imati obvezu isporuke robe potrošačima izvan države članice za koju nude isporuku.

 

Platne transakcije

Neopravdana diskriminacija potrošačâ u odnosu na metode plaćanja bit će zabranjena. Trgovcima stoga neće biti dozvoljena primjena različitih uvjeta plaćanja za potrošače na temelju nacionalnosti te mjesta boravišta ili poslovnog nastana.

 

Nediskriminacija u pogledu pristupa e-trgovini na internetu

Trgovcima neće biti dozvoljeno blokirati ili ograničiti potrošačima pristup svojem internetskom sučelju na temelju njihove nacionalnosti te mjesta boravišta ili poslovnog nastana.

Ako trgovac potrošače blokira ili im ograniči pristup ili ih preusmjeri na drukčiju verziju internetskog sučelja, morat će za to navesti jasno objašnjenje.

 

Pasivna prodaja

Kao opće pravilo, nova uredba prevladavat će u slučaju sukoba s pravom o tržišnom natjecanju. No, neće biti ugroženo pravo dobavljača da nametnu ograničenja aktivne prodaje.

U pravu EU-a o tržišnom natjecanju radi se razlika između pasivne prodaje (prilikom prodaje na temelju samoinicijativnih narudžbi) i aktivne prodaje (kada trgovci na malo aktivno privlače potrošače). Ograničenja pasivne prodaje općenito se smatraju povredom prava o tržišnom natjecanju, a ograničenja aktivne prodaje ustaljena su praksa koja proizlazi iz komercijalne slobode.

 

Klauzula o preispitivanju

Komisija će napraviti prvu procjenu učinka novih pravila o unutarnjem tržištu dvije godine nakon njihova stupanja na snagu.

Procjenom će biti obuhvaćena moguća primjena novih pravila na određene elektronički isporučene usluge, kojima se nudi sadržaj zaštićen autorskim pravima, kao što su glazba, e-knjige, softver i igre na internetu koji se mogu preuzeti.

 

Stupanje na snagu

Vijeće i Europski parlament morat će odobriti nacrt uredbe u sljedećim mjesecima. Uredba će nakon formalnog donošenja biti objavljena u Službenom listu EU-a.

Primjenjivat će se devet mjeseci nakon objave. 

Osnovne informacije o dosadašnjem tijeku djelovanja

  • Komisija je 25. svibnja 2016. Vijeću i Europskom parlamentu podnijela izvorni prijedlog
  • Predstavljen je zajedno s dodatnim zakonodavnim prijedlozima o uslugama prekogranične dostave paketa i revizijom Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača s ciljem postizanja napretka na dovršetku istinski jedinstvenog tržišta.
  • Europsko vijeće nekoliko je puta istaknulo važnost strategije jedinstvenoga digitalnog tržišta te pozvalo na ubrzavanje njezine provedbe, u što spada i uklanjanje preostalih prepreka slobodnom kretanju robe i usluga koji se prodaju putem interneta te rješavanje pitanja neopravdane diskriminacije na temelju zemljopisne lokacije.

Tekst nacrta Uredbe dostavljam na poveznici, a konačni tekst ću vam dostaviti nakon njegova formalnog usvajanja od strane Europskog parlamenta i Vijeća.

http://www.consilium.europa.eu/media/21478/geo-blocking-regulation-proposal.pdf

Informacije obradio HUP. Preneseno u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.