Informacije sa savjetovanja „Modernizacija u zaštiti osobnih podataka”

S obzirom na veliki interes vezan za teme koje su povezane s implementacijom GDPR-a, te razumijevanje Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prenosimo informacije sa savjetovanja „Modernizacija u zaštiti osobnih podataka” organizirano je u suradnji  s Agencijom za zaštitu osobnih podataka dana 31. listopada u prostorijama HUP-a (kliknite na link za prezentaciju s savjetovanja). Vjerujemo kako će Vam pomoći za implementaciju GDPR-a u poslovanju i ujedno podsjećamo kako Opća uredba stupa na snagu i primjenjuje se na sve poslove subjekte u Europskoj uniji od 25. svibnja 2018.g.

Niže su korisni linkovi na kojima možete pronaći više o predmetnoj materiji. U slučaju da imate dodatnih pitanja pozivamo vas da se obratite izravno Agenciji za zaštitu osobnih podataka http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/

Države s primjerenom razinom zaštite sukladno odlukama Europske komisije:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htmm

Standardne ugovorne klauzule za iznošenje osobnih podataka u treće zemlje koje ne pružaju primjerenu razinu zaštite:

– za iznošenja voditelju obrade

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32001D04977

alternativno

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32004D09155

– za iznošenja izvršitelju obrade

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Poveznica na stranicu s mišljenjima i smjernicama Radne skupine iz čl.

  1. Direktive 95/46/EZ o pojedinim pitanjima iz Opće uredbe o zaštiti podataka (vidjeti u tekstu pod “guidelines”):

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=500833

Druga mišljenja radne skupine:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htmm

 

Tekst Opće uredbe o zaštiti podataka:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016R06799

ili https://www.privacy-regulation.eu/ (s poveznicama na uvodne izjave i vezane članke).

Poveznica na presudu Suda EU-a u predmetu Volker und Schecke u vezi obrade (objave) podataka i obveze uzimanja u obzir načela proporcionalnosti (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=200862189)

Poveznica na Priručnik o zaštiti podataka koji je izdala Europska agencija za zaštitu temeljnih prava  (https://rm.coe.int/16806ae6533)

 

Informacije obradio HUP. Preneseno u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.